Idé

  • Har du prøvet, at sidde i sengen med en god bog og følt, at dine arme blev tunge og du godt kunne tænke dig, at nogen ville holde bogen for dig, så du kunne lægge dig ned i en anden vinkel?
  • Har du prøvet, at bruge en sofapude eller andet under din computer, når du sad med den i sofaen – fordi den blev brændende varm og fordi du ikke følte, du kunne bøje dine ben i den rigtige position, så computeren ikke rutsjede rundt?
  • Har du prøvet, at stå i køkkenet og være ved at bage – og bogens sider hele tiden bladrede væk fra den opskrift du var i gang med – og du havde fingrene dybt begravet i det du nu var ved at lave – og du havde ikke lyst til, at svine siderne i din nye kogebog til?

Det har vi – og vi har brokket os og bedt om hjælp… og så har vi gjort noget ved det.

Vi har udviklet MY BOOK læsepuden som et hjælpemiddel, til netop alle de ovennævnte ting!

Ja, ja, tænker du måske. Det lyder da for godt til, at være sandt. Så kan den vel også punktsvejse under vand og lave et bål i regnvejr?? Nej, det kan den ikke. For det var jo ikke det, behovet var…

Men vi har udviklet en lækker og praktisk holder til dine bøger når du læser, som gør, at DU kan slappe af, mens du læser.

sort alcantara - skygge

Vi har sørget for, at designe MY BOOK læsepuden, så den vinkling, der er på ryggen på læsepuden gør, at de fleste bøger passer ind, og med den justerbare elastik fortil holdes bogens sider på plads, ligesom de indvendige ”flamingo”-kugler sørger for, at puden er fleksibel og let kan tilpasses til den rette position.

Det betyder, at du kan bruge MY BOOK læsepuden næsten overalt når du læser; i sengen, i sofaen, i bilen (bare ikke når du er den, der kører), i toget, i flyet, på stranden osv.

hangtag billede 2

Den kan også bruges som ”holder” til din tablet, hvis du læser på dén måde, eller surfer på nettet. Og endelig kan den som sagt bruges som underlag til de fleste bærbare computere – ved at vende den omvendt, end når du bruger den til bøger.

Elastik-stopperen kan flyttes fra midt til side, som gør at du kan læse/se siderne uden problemer. Det gør det samtidig nemt, at skifte side ved hjælp af kun én hånd.

Lyder det for godt til at være sandt? Jamen, så tjek My BOOK læsepuden ud hos en af vores forhandlere. Vi er sikre på, de ikke har noget imod, hvis du sætter eller lægger dig ned på gulvet i din favorit-læseposition, for at teste, om den virker. (Men vil du så ikke godt sende os et billede af det eller opload på vores facebook side, for vi samler på dejlige hverdagsoplevelser!)

tourquise - skygge

 

 Have you tried to sit up in bed with a good book and have felt that your arms were heavy and you really would like someone would hold the
book for you so you could lie down in a different angle?

 Have you tried using a couch cushion or else under your computer when you sat on the couch    because it was burning hot and because you felt you could bend your legs in the right position so that the computer does not slid around?

 Have you tried to stand in the kitchen and be by baking  and the book’s pages are constantly flipped away from the recipe you were doing  and you had your fingers buried deep in it now was making  and you did not want that vilifies the pages in your new cookbook?

We have – and we have scrappy us and asked for help  and then we have done something about it.
We have developed MY BOOK 3-in-1 holder as an aid to precisely all the above things!

Yes, yes, you might think. It sounds too good to be true. So it may well also spot welding under water and make a fire in the rain ?? No, it can not. For it was not what the need was 

But we have developed a nice and convenient holder for your books when you read that makes that YOU can relax while reading.

We have designed the MY BOOK 3-in-1 holder so the angle the back of 3-in-1 holder makes most books fitand the adjustable elastic front kept the book pages in place, and the interior flamingo” spheres makes that the pad is flexible and can easily be adapted to the correct position.
That means you can use MY BOOK 3-in-1 holder almost everywhere when readingin bed, on the couch, in the car (just not when you are the one running), on the train, on the plane, on the beach and so on.

It can also be used as a “holder” for your tablet if you read in that senseor surfing the net. And finally, the latter is used as a substrate for most laptops  by reversing the reverse than when you use it for books.

Elasticstopper can be moved from the middle to the sidewhich allows you to read / view the pages without problems. It also makes it easy to turn pages using only one hand.

Sounds too good to be trueWell, then check My BOOK 3-in-1 holder out of one of the shops who selling them. We are sure they do not mind if you sit or lie down on the floor in your favorite reading position, to test if it works(But would you please send us a picture of it or upload on our Facebook pagewe collect wonderful everyday experiences!)