Breve til mit barnebarn

Skærmbillede 2015-03-29 kl. 14.34.28

Denne bog indeholder 10 personlige breve, som kan udfyldes samlet eller hver for sig. Brevene kan tages ud og gives enkeltvis, eller de kan blive siddende i bogen, som kan gives som en samlet gave. Alle breve kan forsegles med en af de medfølgende laksegl stickers.

Skærmbillede 2015-03-29 kl. 14.34.14

Til dig, der vil skrive “Breve til”

Uanset hvad din motivation er, for at ville skrive nogle personlige breve til den eller dem, du holder af, er der i bøgerne nogle praktiske tip til anvendelsen.

De fleste breve har et fortrykt tema. Her er det helt op til dig, hvad du vil skrive indenfor dette tema. I hver bog findes der også et brev med blank tema-felt. Her kan du skrive om lige præcis det, du har på hjertet, og som ikke er blevet dækket af de øvrige breve i bogen.

Bagpå hvert brev er der derudover også et par linjer, hvor du evt. har mulighed for at skrive, hvornår brevet må åbnes.

Letters to my grandchild

This book contains 10 personal letters that can be completed together or separately. The letters can be taken out and given individually, or they can be left in the book that can be given as a single gift. All letters can be sealed with the included wax seal stickers.

For you who want to write “Letters to”
Whatever your motivation is for wanting to write some personal letters to the one or those you care about, there is in the books some practical tips for application.

Most of the letters have a pre-printed theme. Here it is entirely up to you what you want to write in this theme. In each book, there is also a letter with blank theme-field. Here you can write about exactly what you have on your heart, which have not been covered by the other themes in the book.

Back on each letter is a few lines where you have the opportunity to write when the letter must be opened.